NIEUWS
22-08-2017 - Wet en regelgeving: Beleid en overheid

Werkgevers die per 1 september nog geen basiscontract hebben, kunnen door een... -->

21-08-2017 - Arbeidsveiligheid: Beleid en overheid

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is een... -->

09-08-2017 - Wet en regelgeving: Beleid en overheid

De Duitse vakbond IG Metall (2,3 miljoen leden) wil dat werknemers in de metaal- en... -->

07-08-2017 - Arbeidsveiligheid: Beleid en overheid

Het blijft toegestaan om de inspectiegegevens van ernstige asbestovertredingen... -->

27-07-2017 - Preventie: Beleid en overheid

Het generatiepact tussen werkgevers en werknemers, dat in april is afgesloten, werpt... -->

18-07-2017 - Arbeidsveiligheid: Beleid en overheid

Steeds meer werknemers met een zwaar beroep halen hun pensioen niet. Dat zegt het... -->

Algemeen sociale veiligheid
13-07-2017 - Sociale veiligheid: Algemeen sociale veiligheid

Uit onderzoek van CNV Vakmensen blijkt dat één op de zes werknemers verlofstress... -->

02-07-2017 - Preventie: Beleid en overheid

FNV Bouw gaat zich bij de volgende cao-onderhandelingen inzetten voor speciale... -->

24-06-2017 - Arbeidsveiligheid: De praktijk

Uit twee rapporten van de Inspectie SZW blijkt dat steeds meer werknemers het risico... -->

15-06-2017 - Arbeidsveiligheid: De praktijk

Vorig jaar kregen werknemers uit steeds meer landen te maken met geweld en... -->

13-06-2017 - Preventie: Duurzame inzetbaarheid

Uit de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2016 van TNO blijkt dat bedrijven steeds vaker... -->

04-06-2017 - Preventie: Duurzame inzetbaarheid

Conservator Group onderscheidt zich het beste als het gaat om duurzame inzetbaarheid... -->

01-06-2017 - Preventie: De praktijk

Nederlandse werknemers zijn tegenwoordig minder gelukkig in hun werk dan voor de... -->

20-05-2017 - RI&E: Implementatie

Uit de monitorrapportage Arbo in Bedrijf 2016 van de Inspectie SZW blijkt dat... -->

19-05-2017 - Arbeidsveiligheid: De praktijk

Vorig jaar kwamen er 70 mensen om bij een bij een arbeidsongeval, blijkt uit het... -->

13-05-2017 - Preventie: Beleid en overheid

Om erop toe te zien dat de asbestverwijdering goed en veilig verloopt, gaan Inspectie... -->

11-05-2017 - Arbeidsveiligheid: Beleid en overheid

De financiële tegemoetkoming voor zieke werknemers door asbestose  en mesothelioom... -->

06-05-2017 - Preventie: Duurzame inzetbaarheid

Werknemers vinden het belangrijk de regie in eigen handen te hebben als het gaat om... -->

29-04-2017 - Arbeidsveiligheid: Rollen en verantwoordelijkheden

Slachtoffers en nabestaanden van ongevallen op het werk worden vaak onfatsoenlijk... -->

28-04-2017 - Preventie: Beleid en overheid

De Vereniging van Tankinstallateurs (VTI) vreest dat het voornemen van de overheid om... -->

23-04-2017 - Preventie: Gezondheidsmanagement

Er moeten meer bedrijfsartsen komen, vindt met ministerie van SZW, en daarom... -->

21-04-2017 - Wet en regelgeving: Duurzame inzetbaarheid

Werkgevers en vakbonden hebben vrijdag een akkoord gesloten over een nieuwe... -->

16-04-2017 - Arbeidsveiligheid: De praktijk

Het ministerie van SZW heeft een nieuwe zelfscan ontwikkeld waarmee je het... -->

14-04-2017 - Preventie: Duurzame inzetbaarheid

Met een vergrijzende beroepsbevolking wordt de aandacht voor duurzame inzetbaarheid... -->

09-04-2017 - Arbeidsveiligheid: De praktijk

Mensen die door hun werk jarenlang worden blootgesteld aan elektromagnetische velden,... -->

07-04-2017 - Preventie: De praktijk

Werkveiligheidsregels op tankschepen worden te vaak onvoldoende nageleefd. Dat... -->

31-03-2017 - RI&E: Werkwijze

De helft van alle bedrijven heeft geen duidelijke risicomanagementstrategie en maar 43... -->

30-03-2017 - Arbeidsveiligheid: De praktijk

Apps dragen steeds vaker bij aan de veiligheid op bouwplaatsen. Ze bieden een houvast... -->

26-03-2017 - Preventie: Beleid en overheid

Het expertisecentrum voor beroepsziekten komt er niet. Het plan van minister Asscher... -->