Werkgevers bouw pleiten voor eigen politie

Preventie en beleid
Nieuwsartikel

Werknemers nemen gezondheidsrisico’s van nachtwerken te weinig serieus. Dit stelt Sonja Smits, senior arbeids- en organisatieadviseur van Zorg van de Zaak. Volgens haar verouderen de arbeidskrachten hierdoor onnodig snel.
 
Smits kaart verder aan dat jongeren steeds minder bereid zijn om nachtwerk te doen. Zo’n 16 procent van de beroepsbevolking werkt regelmatig ’s nachts, zegt ze. De gezondheidsrisico’s de gepaard gaan bij de verstoring van de biologische klok kunnen volgens haar leiden tot  stofwisselingsstoornissen, hart- en vaatziekten en borstkanker.
 
Antisociale uren
Uit eerder onderzoek bleek al dat het brein van werknemers die shifts draaien waarbij zei weinig sociale contacten hebben, sneller veroudert. Minstens tien jaar werken in onregelmatige diensten betekent zeker zes jaar extra cognitieve veroudering. Smits vindt dat werkgevers hier veel meer aandacht aan moeten besteden:  ‘Wie gaat de broodnodige nachtdiensten draaien als er niet goed voor medewerkers wordt gezorgd?’
 
De oplossingen
Smits adviseert de werkgevers daarom hun werknemers goed in te lichten over de impact van nachtwerken. ‘Nachtwerken is topsport. Daarom heb je sociale steun nodig, zowel op het werk als thuis,’ zegt ze. Daarnaast adviseert zij hen om het werkrooster cyclisch maken, zodat er niet dagen achtereen ’s nachts wordt gewerkt. Daarnaast ziet ze graag dat werkgevers gezonde maaltijden in de nacht aanbieden en jaarlijks een medische keuring doen waarbij een welzijnsgesprek wordt gevoerd.
 
Bron: PW De Gids

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid