Training preventie agressie-incidenten (GAIA)

Een agressie- incident is vaak het gevolg van een opeenstapeling van gebeurtenissen. Tijdens deze training leert u werken met GAIA. GAIA is een methodiek die is gericht op het voorkomen van agressie. U leert hoe u de risicofactoren in een organisatie in kaart kunt brengen. En hoe u aan de hand daarvan concrete maatregelen voorstelt om de werkwijzen binnen de organisatie te verbeteren met het oog op agressiepreventie.

GAIA is ontwikkeld door TNO.

Onderwerpen in de training zijn o.a.:

  • Leren van incidenten van geweld, niet vanzelfsprekend
  • Preventie van agressie: primaire preventie vaak onderbelicht
  • Basis Risico Factoren in dienstverlenende organisaties
  • Voorkomen van ‘Blaming the Victim’
  • Leren gebruiken van de online tool

Doelgroep
De tweedaagse training is bestemd voor professionals met de preventie van agressie en geweld in hun werkpakket. Professionals kunnen ARBO-coördinatoren zijn, veiligheidscoördinatoren, adviseurs op het gebied van agressie en geweld, trainers op het gebied van agressie en geweld, et cetera. Van de deelnemers aan de training wordt verwacht dat ze over goede communicatieve vaardigheden beschikken en een HBO opleidingsachtergrond.

Doel
Na het succesvol afronden van deze training ontvangt u het certificaat gekwalificeerd GAIA-consultant.

Inclusief terugkomdag op 18 januari 2018

Docent
drs. Kyra Luijters
Zelfstandig adviseur, trainer en onderzoeker op het gebied van duurzame inzetbaarheid met een sociaal & organisatiepsychologisch perspectief (zie ook www.dewetenschapvannu.nl). Vanuit TNO was ze één van de ontwikkelaars van GAIA. Ze heeft voor verscheidene organisaties GAIA analyses uitgevoerd.

Prijs
€ 1399,00 excl. BTW per persoon.

Organisatie
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch

Locatie: 
Regio Zeist
Datum: 
donderdag, 28 september, 2017