De gevolgen van de nieuwe privacyregels (AVG)

Advertorial

Als bedrijfs- en verzekeringsarts werkt u dagelijks met gegevens die onder de privacy wet- en regelgeving vallen. Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze verandering brengt met zich mee dat u moet voldoen aan verscherpte eisen ten aanzien van de privacyregelgeving. Het is voor u essentieel om op de hoogte te zijn van de gewijzigde eisen en hoe u daar in de praktijk mee om moet te gaan.

Met de training De gevolgen van de nieuwe privacyregels (AVG) voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen wordt u in één middag wordt u op de hoogte gebracht van de gevolgen van de nieuwe privacyregels.

Na het volgen van deze training:

  • Bent u op de hoogte van de belangrijkste gevolgen van de invoering van de AVG
  • Weet u hoe u conform de AVG (bijzondere) persoonsgegevens verantwoord kunt vastleggen, verwerken, bewaren en verstrekken
  • Weet u wat de rechten van betrokkene zijn en hoe u daar mee dient om te gaan
  • Heeft u meer inzicht in praktische vraagstukken, zoals perikelen rondom het vermelden van een BSN-nummer en het opnemen van gesprekken
  • Heeft u kennis van de beveiligingseisen die voortvloeien uit de AVG
  • Weet u waarvoor u verantwoordelijk bent ten aanzien van het melden van datalekken
  • Bent u op de hoogte van de sancties die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen

Training: De gevolgen van de nieuwe privacyregels (AVG) voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen
Organisatie: Uitgeverij Kerckebosch
Wanneer: 27 maart 2018
Waar: Centraal in het land
Voor wie: Bedrijfsartsen en Verzekeringsartsen
Prijs: € 325,00 excl. BTW per persoon
Docent: mr. Saskia Lang, Advocaat / Partner, Langblok advocaten
Accreditatie: in aanvraag

Actuele informatie en Aanmelden >>>>

Plaats advertorial: 
Op website - midden