NIEUW Gratis Toxic whitepaper ‘De zin en onzin van stoffenberekening’

Advertorial

Voor chemische producten geldt dat de blootstelling beoordeeld dient te worden. De gevonden blootstellingsconcentraties moeten met de grenswaarden worden vergeleken. Op basis van deze uitkomsten moeten passende maatregelen genomen worden.

Deze whitepaper beschrijft heel dit proces in detail. Download hem.

Plaats advertorial: 
Op website - midden