Veiligheid begint met bewustwording en gedragsverandering op de werkvloer

Advertorial

Het hebben van RI&E, ISO normeringen, stoffenregister, etc zijn belangrijke zaken en sommige zijn zelfs wettelijk verplicht. Toch zijn deze zaken randvoorwaardelijk en betekent het niets als er op de werkvloer onveilig gewerkt wordt. Om de werkvloer veilig te laten werken met chemische producten moet men kennis ontvangen, bewust worden en gedragsverandering tonen. Toxic e-learning is een uitstekend middel om dit te bereiken en te meten. Lees meer >

Plaats advertorial: 
Op website - bovenaan