Werken op hoogte, wanneer is training belangrijk?

Advertorial

Er is maar 1 antwoord: Altijd!

Zodra werken op hoogte vraagt om klimmen met valbeveiliging dan is dát voor de meeste mensen duidelijk. Het wordt anders als er “alleen maar even” op een dak gewerkt moet worden. De noodzaak van training wordt niet gezien en vaak weten mensen niet eens dat training met betrekking tot PBM categorie 3 een wettelijke plicht is.

Wat maakt een training werken op hoogte dan zo belangrijk?
In de eerste plaats de verkregen bewustwording bij de deelnemer. Want deelnemers:

 • Worden door training bewust van de regelgeving die gepaard gaat met de werkzaamheden die ze uitvoeren
 • Leren tijdens de training de verschillen te herkennen tussen valbeveiliging- en positioneringslijnen (resp. met valdemper en zonder valdemper)
 • Weten na afloop van de training wat de risico’s zijn bij een ongeval op hoogte
 • Kunnen zelf inschatten of hun werksituatie veilig is of niet
 • Leren hoe ze bovenstaande middelen veilig in de praktijk kunnen toepassen

In de tweede plaats uit het zich als uitkomst van de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Uit de RI&E zou naar voren moeten komen voor welke personen en welke training noodzakelijk is  voor het werken met valbeveiliging. PBM categorie 3 vereist aantoonbare competentie van de gebruiker. Je bent pas competent als je bent getraind in het gebruik ervan. Dit is tevens een wettelijke verplichting en doorgaans conform de gebruikershandleiding van de fabrikant.

Voor wie is de training dan belangrijk?

 • KAM-medewerkers
 • Projectleiders
 • Leidinggevenden
 • Uitvoerders

Zodra deze personen te maken hebben met werk op hoogte is deze kennis essentieel om veilige beslissingen te kunnen nemen.

 • KAM-medewerkers moeten realistisch kunnen inschatten of de veiligheid op hoogte geborgd is
 • Projectleiders kunnen werkzaamheden zo plannen dat zoveel mogelijk werk op de grond uitgevoerd kan worden
 • Leidinggevenden moeten kunnen begrijpen welke uitdagingen hun medewerkers tegen komen in het werk
 • Uitvoerende medewerkers moeten te allen tijde hun veiligheid kunnen inschatten en de juiste maatregelen kunnen treffen

Ascent Safety biedt trainingen in veilig werken op hoogte. Wilt u weten of een training Werken op Hoogte voor u noodzakelijk is? Neem contact op via info@ascent.nl of bel met 033 7200 998.

Plaats advertorial: 
Op website - bovenaan