Werkplekinstructiekaarten. Bekijk de demo.

Advertorial
Gevaarlijke stoffen, Werkplekinstructiekaart, Adr, chemische reactie

In veel bedrijven wordt gewerkt met verschillende chemische stoffen. Denk alleen maar aan schoonmaakmiddelen. Er zijn verschillende sectoren en beroepen waar het omgaan met chemische stoffen tot het takenpakket hoort. De stoffen kunnen gevaren voor de veiligheid en/of de gezondheid van medewerkers opleveren. Zo worden bij het Nederlands centrum voor Beroepsziekten per jaar ongeveer 1200 beroepsziekten gemeld die veroorzaakt zijn door gevaarlijke stoffen.

 

Werken met gevaarlijke stoffen vraagt daarom om goede én actuele informatie. Een praktisch naslagwerk is Werkplekinstructiekaarten voor chemische agentia. Hierin vindt u meer dan 1000 overzichtelijke WIK-kaarten in kleur en met duidelijke pictogrammen.

 

Op iedere kaart staat o.a.:

 • De gevaren van de stof
 • Persoonlijke bescherming
 • Eerste hulpmaatregelen
 • Milieugevaar
 • Brandgevaar / brandbestrijdingsmaatregelen
 • Maatregelen lek en opruiming
 • Arbeidsgrenswaarde
 • Gezondheidsrisico en symptomen
 • Transportinformatie (ADR)

Werkplekinstructiekaarten voor chemische agentia is verkrijgbaar als

 • boek (twee delen) € 450,- ( € 395,- abonnement)
 • boek plus online abonnement € 645,- per jaar
 • online abonnement € 350,- per jaar

prijzen zijn excl. BTW

Bekijk de demo

Bestellen

Plaats advertorial: 
Op website - onderaan