Aantal ongelukken M&T fors omlaag

Inspectie SZW, arbowet

De hoeveelheid ongevallen in de metaalsector is tussen 2009 en 2015 met bijna 25% afgenomen. Dat zegt de Inspectie SZW in een rapportage over de metaalsector 2009-2015. Volgens de Inspectie heeft de daling te maken met het feit dat bedrijven de wetgeving steeds beter naleven.

 

Het gegeven van forse arborisico’s in combinatie met een lage naleving in de bedrijven (in 2010 bedroeg het handhavingsperctentage 81%) en het hoge aantal ongevallen, is voor de Inspectie SZW aanleiding geweest om in 2009 een meerjarig programma in deze sector te starten. En dat was niet zonder succes, zo blijkt. Het aantal ongevallen is dus fors omlaag gegaan en steeds meer bedrijven houden zich aan de arbowet. Daarnaast waren de slechte cijfers van destijds een goede reden voor vernieuwing van arbocatalogi.

 

We zijn er nog niet

Ondanks de verbeterde cijfers, is de metaalsector wat betreft arbeidsongevallen nog altijd koploper in Nederland. Het aantal ongelukken in de sector is nog altijd drie keer zo groot als gemiddeld in andere bedrijven. Daarom is er op basis van een integrale risicoanalyse een plan van aanpak voor de komende jaren gemaakt.

 

Bron: Inspectie SZW

Werkwijze