Meeste verzuim door ongeluk in metaal en bouw

arbeidsongeval, arbeidsongeluk

Bouwvakkers en metaalwerkers zijn van alle beroepsgroepen het vaakst betrokken bij een arbeidsongeval met verzuim tot gevolg. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO.

In 2015 verzuimde 5,1% van de metaalarbeiders vanwege een arbeidsongeval. Bij bouwvakkers lag dit percentage iets lager met 4,8%. Andere beroepsgroepen waarin werknemers vaak thuisblijven door een arbeidsongeval zijn onder andere voedselverwerkende beroepen (zoals slagers), bestuurders van voertuigen, bedieners van mobiele machines, tuinders, akkerbouwers en veetelers. Afgelopen jaar moest 5,1 procent van de metaalarbeiders een of meerdere dagen thuis blijven vanwege een arbeidsongeval. Bij bouwvakkers lag dat percentage op 4,8 procent.

Waarschuw elkaar
Het is opvallend dat de metaalsector en de bouwsector bovenaan staan als het gaat om bedrijfsongevallen, aangezien het CBS tevens aangeeft dat metaal-en bouwarbeiders hun collega’s vaker dan gemiddeld aanspreken op veiligheid. Ruim 80% van de metaal- en bouwarbeiders waarschuwt een collega als hij te gevaarlijk werk doet. Zelf krijgt 70% van de arbeiders het weer van een collega te horen als hij onverantwoord werkt.

Man v.s. vrouw
Uit hetzelfde onderzoek blijkt er bij 9 van de 10 beroepsgroepen vooral mannen werken. Daarnaast geven mannen vaker dan vrouwen aan gevaarlijk werk te doen: 6 op de 100 mannen zegt vaker dan eens onveilige werkzaamheden te moeten uitvoeren, terwijl dit bij vrouwen neerkomt op 2 op de 100.Mannen hebben dan ook veel vaker een arbeidsongeluk. Dit zie je ook terug in de andere gegevens; in 2015 verzuimde 1,5 procent van de mannelijke werknemers naar aanleiding van een ongeval, tegenover 1,0% van de vrouwen.

Bron: CBS

Werkwijze