Beeldschermwerk en RI&E: waar let je op?

In de risicoinventarisatie en -evaluatie moet expliciet aandacht worden besteed aan beeldschermwerk. Hierin wordt met name gelet op de gevaren voor de fysieke en psychische belasting en het gezichtsvermogen.
De belangrijkste (verplichte) maatregelen zijn:

 • Beeldschermwerk dient na 2 uur afgewisseld te worden met ander werk of door een pauze.
 • Maak eventueel gebruik van pauzesoftware, zodat er niet onbeperkt doorgewerkt kan worden.
 • Werk niet langer dan 6 uur per dag achter een beeldscherm.
 • Werknemers moeten de gelegenheid krijgen om een oogonderzoek te ondergaan voordat zij met beeldschermwerk beginnen of wanneer zij oogklachten ontwikkelen.
 • Beeldscherm en toetsenbord mogen niet aan elkaar vastzitten (een laptop moet dus voorzien zijn van of een los beeldscherm of een los toetsenbord).
 • De werkplek (stoel én tafel) moet in hoogte verstelbaar zijn (de meeste mensen zitten veel te hoog omdat hun tafel te hoog is en hun beeldscherm ook te hoog staat).
 • Het beeldscherm is in hoogte verstelbaar en mag niet spiegelen.
 • De verlichting op de werkplek zorgt voor voldoende licht en een beheerst contrast tussen het beeldscherm en de omgeving.
 • Werknemers moeten gebruik kunnen maken van hulpmiddelen, zoals een documenthouder en gebruikersvriendelijke software.
 • Maak meer gebruik van sneltoetsen in plaats van de muis.
 • Indien werknemers een beeldschermleesbril nodig hebben zijn de kosten daarvan voor de werkgever.
 • Werknemers met klachten doen er verstandig aan om contact op te nemen met hun bedrijfsarts en eventueel een werkplekonderzoek aan te vragen.

Hulpmiddelen
Voor mensen die problemen ondervinden bij beeldschermwerk vanwege een ziekte of gebrek, zijn diverse aanpassingen en hulpmiddelen beschikbaar. Dit maakt in heel veel gevallen re-integratie naar (beeldscherm)werk mogelijk. Door het toepassen van visuele hulpmiddelen of bijzondere invoermiddelen wordt veel werk toegankelijk. De  aanpassingen en de hulpmiddelen komen primair voor rekening van de werkgever, maar in een aantal gevallen bestaan er vergoedingen voor dit soort zaken. Informeer bij UWV voor de mogelijkheden.

Bron: InPreventie