Bij welke temperatuur in de zomer is het nog verantwoord om te werken?

 
Werken bij hoge temperaturen kan schade aan uw gezondheid geven. Het risico op gezondheidsklachten wordt bijvoorbeeld groter bij lichamelijk zwaar werk, zwangerschap, een slechte lichamelijke conditie, hoge luchtvochtigheid en zonnestraling. In het Arbobesluit staat dat de temperatuur op uw werk niet nadelig mag zijn voor uw gezondheid. Een precieze temperatuur is niet vermeld. Uw werkgever moet maatregelen nemen om gezondheidsklachten bij u te voorkomen. Hierbij kunt u denken aan een ventilator, aangepaste kleding en een waterkoeler. U kunt ook zelf maatregelen nemen.

Arbobesluit
In het Arbobesluit staan normen waaraan de werkomgeving moet voldoen. De temperatuur op de arbeidsplaats mag geen schade veroorzaken aan uw gezondheid. Een maximumtemperatuur is echter niet vastgesteld. Het is aan u en uw werkgever om hierover onderling afspraken te maken, eventueel samen met de ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging. Zo kan bijvoorbeeld een tropenrooster worden afgesproken in overleg met de or. De arbodienst kan adviezen geven, vooral bij individuele problemen met de warmte of het binnenklimaat.

Gevaren van warmte
Bij warmte wordt uw concentratievermogen minder en neemt de kans op ongelukken toe. Dit kan een extra risico zijn als u een functie heeft waarin aandacht en concentratie nodig zijn. Denk dan aan werk in het openbaar vervoer, de bewaking/beveiliging of bij werken op hoogte.

Groepen die extra last van warmte hebben
Warmte kan voor sommige mensen extra lastig zijn. Dit geldt met name voor zwangere vrouwen, mensen met longaandoeningen of hartaandoeningen en mensen die medicijnen tegen hoge bloeddruk gebruiken. Als u medische klachten heeft, kunt u uw bedrijfsarts om advies vragen.

Maatregelen tegen werken bij hoge temperaturen
Maatregelen die u - in overleg met uw werkgever - kunt nemen als u moet werken bij hoge temperaturen zijn:
1. Warmteproducerende apparaten zo veel mogelijk uitzetten of in een aparte ruimte (bijvoorbeeld computers, ovens).
2. Minder verlichting aanzetten waar dit kan.
3. Zonwering gebruiken; buitenzonwering is effectiever dan binnenzonwering.
4. Voor goede ventilatie zorgen op uw werkplek. Plaats bijvoorbeeld airconditioners en/of ventilatoren.
5. Aanpassingen in de organisatie van het werk
6. U kunt in overleg met uw werkgever ook aanpassingen doen in de organisatie van het werk, bijvoorbeeld:

  • Verminder of vermijd zware lichamelijke inspanning.
  • Ga korter werken of stel een tropenrooster in. 
  • Neem vaker pauzes. 
  • Stel zwaar werk uit. 
  • Zelf maatregelen nemen tegen werken bij hoge temperaturen 

7. U kunt zelf ook een aantal maatregelen nemen tegen de warmte:

  • Draag luchtige kleding, liefst van katoen.
  • Drink veel (denk aan extra zout), maar geen alcohol.
  • Werkt u buiten, bedek dan uw hoofd en gebruik zonnebrandcrème.
  • Als u medische problemen heeft, kunt u de bedrijfsarts om advies vragen.