Biologische agentia

Veel medewerkers lopen risico’s omdat zij tijdens hun werk worden blootgesteld aan zogenaamde biologische factoren. Deze training maakt u wegwijs in de wereld van biologische agentia. Er wordt met name aandacht besteed aan de risico’s voor medewerkers bij waterschappen en in de afvalbranche.

Inhoud van de training

 • Kennis van de soorten micro-organismen waar men tijdens het werk mee in aanraking kan komen
 • De gevaren van deze organismen
 • De kans op blootstelling
 • De mogelijke besmettingswegen (opnameroutes)
 • Belang van hebben van goede weerstand
 • De maatregelen die genomen kunnen worden om opname van deze micro-organismen te voorkómen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in organisatorische maatregelen, technische voorzieningen en gedragsmaatregelen
 • De arbocatalogus Biologische agentia
 • De besmettingswijzer
 • Hygiëne protocollen

Doel
Na het volgen van de training:

 • kent u de belangrijkste biologische risico’s
 • weet u welke gezondheidsrisico’s dit voor uw medewerkers kan opleveren
 • weet u welke maatregelen u kunt treffen zodat de gezondheid van uw medewerkers geen gevaar loopt

Docent
dr. Wim van Alphen, Veiligheidskundige, Stichting PHOV
Zelfstandig consultant en trainer in tal van veiligheidskundige en arbeidshygiënische (o.a. microbiologie) onderwerpen. Voert al ruim 20 jaar risico-inventarisaties uit, toetst RI&E’s van anderen en is auteur van het boek ‘Handboek risicobeheersing; een stappenplan voor het maken van een risico-inventarisatie’.

Prijs
€ 450,00 excl. BTW per persoon.

Accreditatie
Waardering Hobéon SKO-AH en/of Waardering Hobéon SKO-VK: 1 punt

Organisatie
Uitgeverij Kerckebosch
 

Locatie: 
Regio Zeist
Datum: 
woensdag, 20 september, 2017