Biologische agentia

Veel medewerkers lopen risico’s op blootstelling aan hoge concentraties micro-organismen. Hierbij moet u denken aan bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. Medewerkers die met biologisch materiaal in aanraking komen, moeten bewust zijn van de risico’s en weten welke de preventiemaatregelen kennen. Enkele voorbeelden van werk met een verhoogd risico zijn: werk aan oppervlaktewater en riolen, werken in het groen, werkzaamheden in laboratoria, afvalverwerking, recycling en wasserijen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Kennis van de soorten micro-organismen waar men tijdens het werk mee in aanraking kan komen
  • De gevaren van deze organismen
  • De kans op blootstelling
  • De mogelijke besmettingswegen (opnameroutes)
  • Belang van hebben van goede weerstand
  • De maatregelen die genomen kunnen worden om opname van deze micro-organismen te voorkómen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in organisatorische maatregelen, technische voorzieningen en gedragsmaatregelen
  • De arbocatalogus Biologische agentia
  • De besmettingswijzer
  • Hygiëne protocollen

Docent
dr. Wim van Alphen
Veiligheidskundige
Stichting PHOV
Zelfstandig consultant en trainer in tal van veiligheidskundige en arbeidshygiënische (o.a. microbiologie) onderwerpen. Voert al ruim 20 jaar risico-inventarisaties uit, toetst RI&E’s van anderen en is auteur van het boek ‘Handboek risicobeheersing; een stappenplan voor het maken van een risico-inventarisatie’.

Prijs
€ 450,00 excl. BTW per persoon.

Organisatie
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch 

Accreditatie
Waardering Hobéon SKO-AH en/of Waardering Hobéon SKO-VK: 1 punt

Datum: 
donderdag, 11 oktober, 2018