Is de functie van preventiemedewerker wettelijk geregeld?

De functie van de preventiemedewerker is wettelijk geregeld. In artikel 13 van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat de werkgever zich laat bijstaan door één of meer deskundige werknemers (de preventiemedewerker). Tevens worden in de wet aanwijzingen gegeven met betrekking tot de taken van de preventiemedewerker en diens positie ten opzichte van de werkgever en andere personen in de organisatie.