De gevolgen van de nieuwe privacyregels (AVG) voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen (VOL)

Als bedrijfs- en verzekeringsarts werkt u dagelijks met gegevens die onder de privacy wet- en regelgeving vallen. Zo verwerkt u onder andere (bijzondere) persoonsgegevens in het medische dossier. Een goede kennis van de privacyregels is dan ook onontbeerlijk. Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing en vervalt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze verandering brengt met zich mee dat u moet voldoen aan verscherpte eisen ten aanzien van de privacyregelgeving. Het is voor u essentieel om op de hoogte te zijn van de gewijzigde eisen en hoe u daar in de praktijk mee om moet te gaan.

In één middag wordt u op de hoogte gebracht van de gevolgen van de nieuwe privacyregels. Aan de orde komen de belangrijkste wijzigingen door de invoering van de AVG voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Verder wordt besproken hoe u vanaf 25 mei 2018 dient om te gaan met de verwerking en bewaring van (bijzondere) persoonsgegevens, welke informatie mag worden verstrekt aan derden en wat de rechten zijn van betrokkene? Ook wordt ingegaan op vraagstukken die bij bedrijfs- en verzekeringsartsen regelmatig aan de orde komen, zoals perikelen rondom het vermelden van een BSN-nummer en het (door een werknemer) opnemen van gesprekken. Tot slot wordt ingegaan op de beveiligingsverplichtingen, de bewerkersovereenkomst, het melden van een datalek en de sancties. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid om eigen praktijkvragen aan de orde te stellen.

Na het volgen van deze training:

  • Bent u op de hoogte van de belangrijkste gevolgen van de invoering van de AVG
  • Weet u hoe u conform de AVG (bijzondere) persoonsgegevens verantwoord kunt vastleggen, verwerken, bewaren en verstrekken
  • Weet u wat de rechten van betrokkene zijn en hoe u daar mee dient om te gaan
  • Heeft u meer inzicht in praktische vraagstukken, zoals perikelen rondom het vermelden van een BSN-nummer en het opnemen van gesprekken
  • Heeft u kennis van de beveiligingseisen die voortvloeien uit de AVG
  • Weet u waarvoor u verantwoordelijk bent ten aanzien van het melden van datalekken
  • Bent u op de hoogte van de sancties die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen

Docent
mr. Saskia Lang
Advocaat / Partner
Langblok advocaten
Zij is ruim 20 jaar werkzaam in de advocatuur. Haar specialisme is arbeidsrecht. De vraagstukken over verzuim en privacy betreffen een groot deel van haar werkzaamheden. In haar praktijk werkt zij veelvuldig samen met bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en verzuimbureaus. Saskia verzorgt regelmatig cursussen en trainingen. Zij is ondermeer aangesloten bij de Vereniging Privacyrecht (VPR).

Prijs
€ 325,00 excl. BTW per persoon.

Accreditatie:
AbSg - 4 punten bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde

Organisatie
Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch 

Locatie: 
Breukelen
Datum: 
donderdag, 26 april, 2018