DE EXPERTS
Ministerie van SZW
Adviseur, vertrouwenspersoon, mediator
Vertrouwenspersoon integriteit en omgangsvormen
Juridisch Adviseur
Vertrouwenspersoon
Programmamanager A+O fonds Gemeenten
Lid Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen
Hoogleraar klinische psychologie
Mediator en therapeut GGZ
Extern vertrouwenspersoon
Arbeids- en Organisatieadviseur / consultant bij Arbo Unie
Sociaal-en organisatiepsychologe
MfN register mediator, conflictadviseur en coach bij 4C Mediation
Joost Knaap is advocaat arbeidsrecht bij Cleerdin & Hamer advocaten. Hij rondde zowel de studie...
Projectleider GIR, A+O fonds Gemeenten
Organisatieadviseur
Onderzoeker bij Slachtofferhulp Nederland
Senior adviseur Adviespunt Klokkenluiders
Arbo adviseur
Sociaal en organisatie psycholoog
Bedrijfspsychologe en oprichter van het bedrijf Vendl Training.
Orthopeadagoog, GZ Psycholoog
Webredacteur Werk & Veiligheid
Arboadviseur en preventiemedewerker