Hoe controleer ik het aantal BHV’ers in mijn organisatie?

In de Arbowet staat dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal BHV’ers niet wettelijk vastgelegd. Maar bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het betreffende bedrijf horen. Het aantal BHV’ers dat nodig is, wordt bepaald met gegevens uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bij vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met de arbodienst.