Hoe vaak moet een RI&E worden herhaald?

Hiervoor zijn geen exacte aanwijzingen te geven. In de wet staat eigenlijk vrij vertaald:

  • de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast wanneer zich in de organisatie veranderingen voordoen. Dat kan zijn het introduceren van nieuwe stoffen of machines, het wijzigen van werkprocessen of een uitbreiding of inkrimping;
  • wanneer de stand van de wetenschap en de techniek daartoe aanleiding geeft.

De inzichten met betrekking tot arbeidsomstandigheden veranderen voortdurend. Voor problemen die we nu nog niet kunnen oplossen, komen op termijn oplossingen beschikbaar. Daarom moet voortdurend geëvalueerd worden of de risico-inventarisatie en -evaluatie nog wel actueel is. Dit zou men bijvoorbeeld eenmaal per jaar kunnen doen in overleg met de deskundigen en de ondernemingsraad.