Hoe zet ik een beleid op t.a.v. arbeidsmiddelen?

Voor het uitvoeren van het beleid arbeidsmiddelen kan gebruikt worden gemaakt van onderstaand stappenplan.

 • Opzetten werkgroep
  Belangrijk is om samen met de werkgroep de doelstellingen bepalen van dit project. Ook dienen de taken en verantwoordelijkheden vast gelegd te worden.
 • Beleidsplan en projectplan vaststellen
  Het beleidsplan dient vastgesteld te worden door de directie. Belangrijk is er voor te zorgen dat er een inkoopbeleid wordt opgesteld. Hierin moet ook opgenomen worden dat er alleen veilige arbeidsmiddelen worden ingekocht.
 • Risico inventarisatie
  Het uitvoeren de risico inventarisatie arbeidsmiddelen kan bij arbeidsmiddelen met lage risico’s door de organisatie uitgevoerd worden. Wel is de inventarisatie een onderdeel van de risicoinventarisatie en -evaluatie en dient daarom een onderdeel van uit te maken. Bij arbeidsmiddelen met grote risico's moet de risicoanalyse door een deskundige uitgevoerd worden. Dit kunnen interne of externe deskundigen zijn.
 • Plan van aanpak uitvoeren
  In overleg met de directie zullen de voorgestelde verbeteringen aan de arbeidsmiddelen worden uitgevoerd.
 • Evaluatie
  Na het uitvoeren van dit project zal een evaluatie plaats vinden om te kijken hoe het project verlopen is.