Hoe ziet een Plan van Aanpak er uit?

Een plan van aanpak dient ‘smart’ te zijn. Dit betekent dat de plannen die gemaakt worden:

  • Specifiek zijn: dit betekent dat precies beschreven wordt wat men wil gaan bereiken;
  • Meetbaar zijn: dit betekent dat precies beschreven wordt welke doelstellingen men wil bereiken, uitgedrukt in een meetbaar getal. Zo kan men bijvoorbeeld stellen dat men het ziekteverzuim in een periode van 1 jaar met 1 procent wil terugbrengen;
  • Actiegericht zijn: dit betekent dat de weg is aangegeven waarlangs men de doelstelling wil bereiken. Vaak zal men de weg naar een eindresultaat benoemen in kleine deeleenheden. Per deel geeft men aan wat er aan het einde bereikt moet zijn, wie daarbij een rol spelen en welke middelen beschikbaar moeten zijn;
  • Realistisch zijn: doelen die men stelt moeten realistisch zijn. Dit betekent dat men er van overtuigd moet zijn dat het gestelde doel met de ter beschikking staande middelen ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden binnen de daarvoor beschikbare tijd;
  • Tijd: het plan moet een bepaalde tijd te realiseren zijn. In het plan dient aangegeven te worden wanneer het gestelde doel bereikt moet zijn. Dit mag geen open eind zijn. Er moet een concrete, realistische datum aan gekoppeld worden.