Landelijke Asbest Praktijkdag 2018

De Landelijke Asbest Praktijkdag is uw jaarlijkse update van nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen voor de dagelijkse asbestpraktijk. Het congres vindt plaats op 17 mei 2018 in Veenendaal.

Tijdens de praktijkdag wordt u uitgebreid geïnformeerd over:

 • Visie op asbestproblematiek/toezicht onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
 • Actuele ontwikkelingen rondom het modeleren van blootstelling aan asbestvezels
 • Visie Aedes op het asbeststelsel
 • Visie op de rol van Omgevingsdiensten
 • Juridische actualiteiten asbest 2018
 • Van transparantie naar vertrouwen in de asbestketen: ervaringen met de Asbest-OS App
 • Onderzoek naar asbest in de bodem: een complexe materie
 • Corporaties en Omgevingsdiensten werken samen aan procesoptimalisatie
 • Nieuwe update van de “NEN 2990 Eindcontrole na asbestverwijdering” in aantocht
 • Toetsen en toezichtresultaten door de Omgevingsdiensten
 • Praktijkvoorbeeld Ontmanteling Energiecentrale Nijmegen
 • Asbest en retentierecht – voorkomen is beter dan genezen
 • Asbestbeheer: kopzorgen of ontzorgen? - Een nieuw informatiesysteem voor asbestbeheer

Bestemd voor:
Directeuren, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, handhavers, inspecteurs, toezichthouders, milieu coördinatoren (HSE/SHEQ), vastgoedeigenaren, opzichters, projectleiders, medewerkers beheer en onderhoud, arbocoördinatoren en preventieadviseurs, KAM-coördinatoren, SHE-coördinatoren, veiligheidskundigen, (bouw)technisch medewerkers, mutatieopzichters, risicodeskundigen, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, consultants, bouwplantoetsers en bouwinspecteurs.

Werkzaam bij:
Rijk, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, woningcorporaties, bouwbedrijven, asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven, certiciferende instellingen, milieu-inspectie, industrie, bedrijfsmilieudiensten, laboratoria, ingenieurs en adviesbureaus, consultancybedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen.

Organisatie: Uitgeverij Kerckebosch
Datum: 17 mei 2018
Accreditatie: Hobéon-SKO in aanvraag

Locatie: 
Van der Valk Hotel Veenendaal
Datum: 
donderdag, 17 mei, 2018