Moet ik de RI&E actueel houden?

Als de arbeidsomstandigheden in het bedrijf veranderen, moet ook de risico-inventarisatie en -evaluatie worden aangepast. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe productielijn, een uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor de medewerkers. Een risico-inventarisatie en -evaluatie is altijd actueel.