Moet voor ieder filiaal een aparte RI&E gemaakt worden?

In de risico-inventarisatie en -evaluatie moeten alle gevaren beschreven worden, dus ook alle gevaren zoals die in de verschillende filialen voorkomen. Nu zullen veel filialen in de praktijk dezelfde gevaren kennen. Dus kan men in de RI&E beschrijven welke de gemeenschappelijke gevaren van alle filialen zijn, en vervolgens per filiaal de specifieke gevaren beschrijven.