Nieuwe inzichten in de RI&E

In de training Nieuwe inzichten in de RI&E wordt dieper ingegaan op veel aspecten van de RI&E.

Na het volgen van deze training

 • Kunt u een RI&E uitvoeren in een complexe organisatie
 • Kunt u risico’s juist inschatten, waarbij u onderscheid maakt in concrete werksituaties, beleidszaken en wettelijke verplichtingen
 • Weet u welke risico’s u direct of op korte termijn moet aanpakken
 • Bent op de hoogte van actuele wetgeving ten aanzien van de RI&E en weet u welke eisen vanuit ISO 45001 aan de RI&E worden gesteld
 • Weet u hoe u bij de uitvoering van de RI&E een grotere medewerkersbetrokkenheid kunt realiseren

In veel risico-inventarisaties worden alle gevaren en risico’s beschreven en in grootte gewogen. Vervolgens worden deze in plannen van aanpak ondergebracht en worden termijnen aan de uitvoering van maatregelen gekoppeld. Deze systematiek kunt u niet bij alle risico’s toepassen. Bepaalde gevaren moeten namelijk direct worden aangepakt, omdat hiervoor duidelijke wettelijke voorschriften bestaan. Wanneer deze gevaren en risico’s in een plan van aanpak worden ondergebracht, kan het zijn dat ze nog langere tijd blijven bestaan. De wettelijke voorschriften worden dan overtreden.

De wetgeving is niet duidelijk over de aanpak van de gevaren en risico’s. Aan de ene kant staan er stellige voorschriften en aan de andere kant lijkt het alsof alle gevaren en risico’s via een risico-inventarisatie gewogen en gefaseerd aangepakt mogen worden. Bedrijven worden hierdoor op het verkeerde been gezet.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • De eisen die vanuit ISO 45001 aan de RI&E worden gesteld. De ISO 45001 is een norm voor arbomanagementsystemen en kan dus als een fundamentele aanpak van goede arbozorg worden beschouwd.
 • Het belang van een heldere organisatiestructuur als fundament van goed arbobeleid: met name de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevenden.
 • Veel voorkomende valkuilen bij het uitvoeren van een RI&E.
 • Hoe bij de uitvoering van de RI&E een grote medewerkersbetrokkenheid is te verkrijgen.
 • Het juist inschatten van de grootte van de risico’s. Daarbij wordt verschil gemaakt in concrete werksituaties, beleidszaken en wettelijke verplichtingen.
 • De Arbowetwijziging t.a.v. onder meer de preventiemedewerker, de bedrijfsarts en de ondernemingsraad.

Docent:
dr. Wim van Alphen, Veiligheidskundige, Stichting PHOV

Bestemd voor:

 • Preventiemedewerkers
 • Veiligheidskundigen
 • Arbocoördinatoren
 • Consultants die RI&E’s uitvoeren en toetsen

Accreditatie:
Waardering Hobéon SKO-AH en/of Waardering Hobéon SKO-VK in aanvraag

Datum: vrijdag 1 november 2019
Locatie: Regio Utrecht

Deelnemerstarief:
 € 450,- excl. BTW per persoon.

10% korting abonnees Arbeidsveiligheid.net, Werk & Veiligheid, VCAnieuws.nl.

Organisatie:
Contact: Studiecentrum Kerckebosch 
Postbus 122 - 3700 AC Zeist 
Telefoon 030 6984222
E-mail: klantenservice@kerckebosch.nl

 

Locatie: 
Regio Utrecht
Datum: 
vrijdag, 1 november, 2019