Adverteren

Werk & Veiligheid is een veel bezocht kennisplatform voor iedereen die te maken heeft met gezond en veilig werken. Het platform richt zich op arbeidsomstandigheden, preventie, RI&E, sociale veiligheid en de Arbowet.

Doelgroep / Abonnees

  • Preventiemedewerker
  • Arbocoördinato
  • HR Manager
  • KAM-coördinator
  • Veiligheidskundige

Bereik
Website
Aantal bezoekers per maand: 7.400
Aantal pageviews per maand: 12.150

Nieuwsbrief
Aantal nieuwsbrief ontvangers: 5.150
Verschijning: 2e en 4e dinsdag van de maand

Adverteren
U kunt uw organisatie of product onder de aandacht brengen door middel van het plaatsen van banners en ingezonden mededelingen (advertorials) op de website en/of in de nieuwsbrief. Uiteraard staat wij ook open voor uw eigen wensen.

Contact
Capital Media Services
mail@capitalmediaservices.nl
024 - 360 77 10

Bekijk snel de factsheet voor meer informatie >