Sociale veiligheid

14-09-2015

Vul de enquete in en maak kans op het boek Pesten & agressie op het...

09-12-2011

Een klant die uit z’n slof schiet, een agressieve baas of een collega met...

11-11-2019
In de industrie zette 29 procent van de bedrijven een industriële of service-robot in. Ook researchinstellingen gebruikten relatief vaak robots (13 procent). In andere bedrijfstakken zoals in de onroerend goed branche, horeca en ICT-gerelateerde bedrijfstakken werd maar zeer beperkt gebruikgemaakt van robots in het bedrijfsproces.
31-10-2019

In 2018 gebruikte 7 procent van de bedrijven robots. Vooral bedrijven in de...

Veel bouwwerkzaamheden die de Inspectie bezocht, worden in opdracht van woningbouwcorporaties uitgevoerd. Zij hebben als opdrachtgever een belangrijke verplichting om eerlijk, gezond en veilig werken tijdens het hele bouwproces te borgen.
21-10-2019

De Inspectie SZW legde bij een controle van bouwplaatsen in Maastricht,...

Werkgevers moeten voor buitenlandse werknemers een tewerkstellingsvergunning aanvragen wanneer zij in Nederland aan het werk worden gezet. De Inspectie komt echter situaties tegen waarbij een spookonderneming wordt opgezet in een ander EU-land terwijl de arbeidsmigranten in de praktijk het grootste deel in Nederland werken. Zo ontstaat er een grijs gebied tussen wat wettelijk en wenselijk is.
09-10-2019

De Inspectie ziet steeds meer arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Azië of...

Gemiddeld over alle werknemers ligt het percentage werknemers dat gepest is door externen zoals klanten, patiënten, leerlingen, passagiers en dergelijke op 6 procent. Pesten door collega’s of leidinggevenden komt met 8 procent gemiddeld vaker voor dan pesten door externen.
27-09-2019

Gepeste werknemers denken vaker na over ander werk en ondernemen daar ook...

Mannen geven vaker dan vrouwen aan gevaarlijk werk te doen. In 9 van de 10 beroepen waarin werknemers het vaakst aangeven gevaarlijk werk te verrichten, werken overwegend mannen. Hiertoe behoren onder meer bouwarbeiders, beveiligingswerkers, bestuurders van voertuigen en machines. Ook zijn mannen vaker betrokken bij een arbeidsongeval met verzuim.
25-09-2019

Mannen geven vaker aan gevaarlijk werk te doen. In 9 van de 10 beroepen...

Pagina's

Abonneren op Sociale veiligheid