Beleid en overheid

Nieuwsartikel

13-10-2017
Vier op de vijf werkgevers wil dat er een einde komt aan de automatisch stijgende AOW-...
22-09-2017
Er komt een vierjarig programma dat gericht is op de preventie van beroepsziekten. Dat...
27-07-2017
Het generatiepact tussen werkgevers en werknemers, dat in april is afgesloten, werpt nu...
02-07-2017
FNV Bouw gaat zich bij de volgende cao-onderhandelingen inzetten voor speciale...
13-05-2017
Om erop toe te zien dat de asbestverwijdering goed en veilig verloopt, gaan Inspectie SZW...
28-04-2017
De Vereniging van Tankinstallateurs (VTI) vreest dat het voornemen van de overheid om de...
26-03-2017
Het expertisecentrum voor beroepsziekten komt er niet. Het plan van minister Asscher van...
02-02-2017
Minister Asscher van SZW wil dat werknemers het recht krijgen onbereikbaar te zijn buiten...
01-02-2017
De FNV wil dat er een aantal grondige wijzigingen in de AOW plaatsvinden. De vakbond...
25-01-2017
De Nieuwe Arbowet is door de Eerste Kamer goedgekeurd en is daarmee per 1 juli 2017 van...
31-12-2016
Franse werknemers mogen per 2017 buiten de werktijden hun mobiel uitzetten als ze in hun...
02-12-2016
De politieke partijen SP, CDA, PVV, 50 PLUS en PvdA gaan beroepslongziekten op de...
17-10-2016
Bedrijven kunnen voor hulp bij het reduceren van blootstelling aan kankerverwekkende...
15-09-2016
Bedrijfsartsen krijgen een adviserende functie om zo ziekte en uitval te voorkomen. ...
09-09-2016
De VVD is tegen het wetsvoorstel van het kabinet om de toegang van werknemers tot de...
27-06-2016
De Inspectie SZW lanceert vandaag een online zelfinspectietool waarmee werkgevers door de...
27-05-2016
  Verschillende Europese overheidsinstanties ondertekenden woensdag een akkoord...
06-05-2016
Opdrachtgevers in de bouw kunnen voortaan bij de ‘Handleiding stappenplan V&G...
04-01-2016
Vanaf 1 januari 2016 zijn de nieuwe pictogrammen die vluchtroutes aangeven in gebruik. De...
09-10-2015
Bijna 50.000 organisaties in 36 landen hebben meegedaan aan het Esener-onderzoek. De...