De praktijk

Achtergrondartikel | Preventie

De stem van de medewerker

Medewerkerbetrokkenheid is belangrijk om tot een goed beleid te komen. Het zorgt voor draagvlak en een praktisch arbobeleid. Zoeken naar mogelijkheden om medewerkers bij het beleid te betrekken,...Lees meer
Achtergrondartikel | Preventie

Leren van ongevalsverhalen

Elk jaar werken veel mensen op ladders, trappen, steigers, daken, balkons en platforms. Vallen van een ladder of trapje blijkt één van de meest voorkomende ernstige ongevallen, naast ongevallen door...Lees meer
Achtergrondartikel | Preventie

Het recht op werkonderbreking

Waarom preventiemedewerkers de taak hebben medewerkers hierop te wijzen
Beste preventiemedewerker, wilt u alle medewerkers wijzen op het recht op werkonderbreking uit de Arbowet? Of is dat bij u niet nodig: melden medewerkers onveilige en ongezonde situaties altijd...Lees meer
arbowet preventiemedewerker en bedrijfsarts
Achtergrondartikel | Preventie

Wat een bedrijfsarts voor je kan betekenen

Betere samenwerking bedrijfsarts en preventiemedewerker onder nieuwe Arbowet
Wat kan een bedrijfsarts voor je betekenen? Per organisatie wisselt het sterk hoe goed de bedrijfsarts bekend is. Niet alleen schakelt de bedrijfsarts met werknemers, maar ook met leidinggevenden, de...Lees meer