Nieuwsartikelen - Preventie

Onder niet-werkzame personen komt de beoordeling ‘slecht’ of ‘uitstekend’ vaker voor dan bij werkenden. Bij de werkenden is de spreiding over de verschillende categorieën minder en ligt het gemiddelde hoger. 90 procent van de werkenden beoordeelt de eigen gezondheid als goed of uitstekend.
Nieuwsartikel | Preventie

Niet-werkenden voelen zich minder gezond

Mensen die betaald werk hebben zijn over het algemeen gezonder dan mensen zonder werk. Van de niet-werkzame personen zegt 76 procent een goede tot uitstekende gezondheid te hebben, dit is bij...Lees meer
Om asbest te verwijderen moet een aantal maatregelen genomen worden om te voorkomen dat werknemers blootgesteld worden aan asbestvezels. Asbest vervliegt of verdwijnt niet.
Nieuwsartikel | Preventie

Boete voor blootstelling aan asbest

Een bedrijf uit Gelderland is vorig jaar op het vlak van veiligheidsmaatregelen tekort geschoten bij het verwijderen van asbest. Daarvoor krijgt het een boete van 43.500 euro van de Inspectie SZW.Lees meer
Veiligheidsmaatregelen zoals beschermde kleding of toegang tot de bedrijfsarts gelden volgens de Arbowet en Arbeidstijdenwet voor alle werkenden, ongeacht het type arbeidsrelatie. In de praktijk pakt het anders uit.
Nieuwsartikel | Preventie

Flexwerkers doen vaker gevaarlijk werk

Uit onderzoek in opdracht van de SER blijkt dat het type arbeidsrelatie van invloed is op de arbeidsomstandigheden. Flexwerkers doen vaker gevaarlijk of fysiek zwaar werk dan werknemers in vaste...Lees meer