'Beroepszieke wordt niet fatsoenlijk ondersteund'

Wie in Nederland een ziekte oploopt als gevolg van het werk, is aan de goden overgeleverd. Er is dringend behoefte aan een structurele verbetering van de positie van werknemers met een beroepsziekte.

Dat zegt de FNV naar aanleiding van de hoorzitting op donderdag 12 juni in de Tweede Kamer over de positie van beroepsziekteslachtoffers in Nederland.

Elk jaar worden in Nederland 50.000 mensen ziek door het werk en zo’n 3.000 mensen overlijden als gevolg van een beroepsziekte. Dat komt neer op 8 doden per dag. De bedrijfsgeneeskundige zorg schiet tekort en de Arbeidsinspectie heeft geen toezichthoudende taak bij beroepsziekten. Daardoor worden beroepsziekten vaak niet herkend zodat de werknemer blijft doorwerken in ziekmakende omstandigheden.

Met lege handen
Als de werknemer uiteindelijk uitvalt, staat hij ook financieel met lege handen. De sociale zekerheid biedt al lang geen vangnet meer. Het alternatief is een civiele schadevergoedingsprocedure tegen de werkgever. Die vergt een lange adem en zoveel geld dat een werknemer alleen dit niet kan opbrengen.

Fatsoenlijke schadevergoeding
FNV wil een meer collectief ingerichte schadevergoedingsregeling voor mensen met een beroepsziekte. FNV-voorzitter Ton Heerts: 'Als je werkt moeten de omstandigheden goed zijn. Ziek worden van je werk is al helemaal niet acceptabel. En als dat toch gebeurt, dan moet er een fatsoenlijke schadevergoeding komen. Wij doen een oproep aan de politiek om de adviezen van de deskundigen die op 12 juni ter tafel komen, serieus te nemen en de problematiek van de beroepsziekten nu eindelijk fatsoenlijk te regelen.'

Oproep
De FNV roept op tot een structurele verbetering van de positie van beroepsziekteslachtoffers:
- een verbeterde bedrijfsgezondheidszorg met onafhankelijke bedrijfsartsen en gespecialiseerde klinieken voor beroepsziekten
- een goede registratie
- een toezichthoudende en controlerende rol van de Arbeidsinspectie bij beroepsziekten
- een recht op werkplekonderzoek als een werknemer vermoedt dat hij een beroepsziekte heeft
- een fatsoenlijk stelsel van financiële compensatie

Bureau Beroepsziekten
De FNV beschikt sinds 2000 over een Bureau Beroepsziekten dat mensen helpt om individueel claims in te dienen bij hun werkgever. Steeds vaker gaat het bureau ook over tot collectieve acties en juridische stappen tegen notoir slecht presterende bedrijven.

Uitzending
Aanleiding voor de hoorzitting was een indringende uitzending van de NCRV  over beroepsziekten waar ook de FNV aan heeft meegewerkt.

Meer informatie over de hoorzitting in de Tweede Kamer

Beleid en overheid