Bewaartips AVG voor preventiemedewerkers

Beleid en overheid
Bewaartips AVG

Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, moet je voldoen aan verscherpte eisen ten aanzien van de privacyregelgeving. Welke eisen worden er gesteld aan het bewaren van persoonsgegevens en hoe lang mogen ze worden bewaard?

De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van toepassing geworden op de hele Europese Unie. De aandachtspunten AVG beschreven we al eerder in een artikel.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn, zo volgt uit de definitie van de AVG (artikel 4): ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene")’.

Het gaat dus om gegevens die herleidbaar zijn naar een ‘betrokkene’, de persoon van wie de gegevens verwerkt worden. Naast naam- en adresgegevens kan dat bijvoorbeeld ook gaan om medische data, klantprofielen en locatiegegevens.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan voor

€ 232,00

p/jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet-en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Lees meer op overzichtspagina Preventie