Capaciteitsprobleem Inspectie brengt ondernemers in het nauw

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
Door de combinatie van een strenger beleid en capaciteitsproblemen betaalde de Inspectie SZW onterechte boetes pas jaren later terug.

De Inspectie SZW heeft capaciteitsproblemen en daardoor weinig tijd voor preventieve veiligheidscontroles. Dit is het gevolg van bezuinigingen op de overheidsdienst aan de ene kant en een strengere beleidslijn aan de andere kant. Het FD berichtte dat ondernemers jaren in onzekerheid blijven over onterechte boetes.

De capaciteitsproblemen ontstonden in 2013 na flinke bezuinigingen. De Inspectie SZW leverde 300 van de 1300 fte’s in op een moment dat er juist extra inspecteurs nodig waren voor de ‘harde fraudeaanpak’ waarmee het Kabinet-Rutte I voor een afschrikkend effect wilde zorgen.

Bezwaarschriften
Drie jaar na invoering van de strengere beleidslijn maakte ruim de helft van de beboete werkgevers bezwaar. Er was door de bezuinigingen te weinig capaciteit om de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn te behandelen. Daarnaast nemen inspecteurs meer tijd voor het opstellen van boeterapporten, om mogelijke bezwaarschriften te voorkomen. Ondernemers horen binnen dertien weken na een bedrijfsongeval een boete te ontvangen. In de praktijk duurt dit vaak meer dan een jaar. Bij het aantekenen van bezwaar en beroep door de ondernemer kan de procedure wel drie jaar duren.

Het FD meldt dat een deel van de boetes achteraf te hoog of zelfs onterecht waren, terwijl de boetes wel vooruitbetaald moeten worden. Dit drukt op de begroting van beboete ondernemers. Als de Inspectie niet op tijd een besluit neemt kunnen ondernemers een dwangsom van maximaal €1442 eisen. Omdat de Inspectie over het bezwaar en de boete beslist, zijn bedrijven voorzichtig met het eisen van een dwangsom.

Preventieve veiligheidscontroles
Door de capaciteitsproblemen hebben de inspecteurs weinig tijd voor preventieve veiligheidscontroles. De toenemende uitbuiting van arbeidsmigranten en het hogere aantal arbeidsongevallen, waarbij de Inspectie meteen onderzoek moet doen, versterkt de problemen.

In een reactie op de berichtgeving van het FD zegt de Inspectie dat er geen sprake was en is van een capaciteitsprobleem, terwijl de Inspectie volgens de jaarverslagen pas vanaf 2023 op het gewenste aantal inspecteurs zit. Het ministerie van Sociale Zaken zegt dat de achterstanden op bezwaarschriften zijn ingelopen en dat er sinds 2019 geen dwangsommen meer zijn opgelegd.

Bron: FD

Lees meer op overzichtspagina Preventie