Extra geld overheid voor vitale werknemer

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) trekt 22 miljoen euro uit voor projecten waarmee werknemers langer en fitter aan het werk kunnen blijven. Bedrijven kunnen vijftig procent subsidie ontvangen voor kleinschalige initiatieven (van maximaal 20.000 euro) die ervoor zorgen dat werknemers aantrekkelijk blijven voor een organisatie en de arbeidsmarkt.

Ook onderzoeken naar mogelijkheden om medewerkers meer te betrekken bij verbeteringen van de organisatie van het werk, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. 'Deze regeling biedt bedrijven de mogelijkheid om hun mensen productief, gemotiveerd en gezond aan het werk te houden', aldus Klijnsma. Hoewel steeds meer bedrijven al maatregelen treffen, kan vooral het midden- en kleinbedrijf volgens de bewindsvrouw nog wel een stimulans gebruiken.

Bron: Rijksoverheid

Beleid en overheid