Hogere boetes voor nalatige opdrachtgevers bouw

Beleid en overheid
Nieuwsartikel

Opdrachtgevers in de bouw kunnen binnenkort rekenen op zwaardere sancties als ze de Arbowet aan hun laars lappen. De maximale boete bij overtredingen stijgt komend jaar naar 13.500 euro. De extra hoge boete moet opdrachtgevers aanmoedigen vóór de start van een project beter na te denken over de arbeidsrisico’s.

Volgens de Rijksoverheid leggen veel opdrachtgevers zoveel tijdsdruk op, dat dit kan leiden tot ongelukken. Daarbij zouden ze vaak risico’s te laag inzien, met alle gevolgen van dien voor de werknemers. De Rijksoverheid kaart aan dat opdrachtgevers mede verantwoordelijk zijn voor de omstandigheden waaronder het werk wordt uitgevoerd. Daardoor zijn ze soms tevens verantwoordelijk voor ongelukken, overtredingen van de Arbowetgeving en andere misstanden.

Verandering Arbobesluit
Een hogere boete is niet het enige middel waarmee de overheid opdrachtgevers wil aanzetten tot tot het organiseren van veilige en gezonde werkomstandigheden. In het Arbobesluit worden een aantal bouwprocesbepalingen aangescherpt, zodat de Inspectie SZW harder op kan treden tegen opdrachtgevers die in overtreding zijn. Ook opdrachtgevers die verzuimen een asbestinventarisatierapport aan de uitvoerende partij te verstrekken, kunnen nu door de Inspectie SZW worden aangepakt.
 
Bron: Rijksoverheid

Lees meer op overzichtspagina Preventie