Mogelijk nieuw certificatiestelsel asbest

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
asbest, Staatssecretaris SZW

Voor de zomer van 2018 maakt staatssecretaris Tamara van Ark van SZW een beslissing over of er wel of geen herziening komt van het certificatiestelsel voor de omgang met asbest. Dat maakt ze woensdag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Ark zal de eventuele veranderingen baseren op het rapport Onderzoek functioneren certificatiestelsel asbest, dat het Ministerie van SZW in oktober publiceerde. Daarin staat onder andere dat het huidige stelsel zorgt voor meer rechtszaken.  ‘Door de strenge handhaving waarbij hoge boetes worden uitgedeeld is het lonend geworden om zaken voor de rechter te laten komen. Daarbij vinden steeds vaker discussies plaats over interpretatie van de regelgeving,’ stelt Van Ark in haar brief.

Aandachtspunten nieuw certificatiestelsel asbest
In het rapport staat verder dat ondernemingen voorts meer behoefte hebben aan de mogelijkheid om met nieuwe methodes asbest te verwijderen. Ook moet er een betere risicogerichte aanpak komen waarbij de vereisten en werkelijke risico’s met elkaar in verhouding staan. Daarnaast moet er meer eenduidigheid komen over de voorschriften, om zo om discussies in de rechtszaal te voorkomen. Verder moet er een evenwichtige belangenvertegenwoordiging komen, waarbij de opdrachtgever een duidelijkere inbreng kan geven.

Tijd voor gesprek
Het zijn allemaal bevindingen die Van Ark wil toetsen aan de werkelijkheid, voordat ze besluit dat er echt een nieuw certificatiestelsel komt. Aanvankelijk zou ze dit besluit begin 2018 nemen, maar dat is voor haar onhaalbaar. Ze wil eerst nog in gesprek gaan met meerdere partijen binnen en buiten de gecertificeerde asbestwereld. ‘Hun opvattingen over de in de rapportage geïdentificeerde aandachtspunten zijn voor mij van belang. Zij geven immers samen in de praktijk vorm aan de werking van het stelsel. Ik zal met hen de komende maanden in gesprek gaan en hen uitnodigen hun positie aan mij kenbaar te maken.’

Bron: Aedes, Cobouw

 

Lees meer op overzichtspagina Preventie