Nieuwe Arbowet door Eerste Kamer

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
arbowet, bedrijfsarts

De nieuwe Arbowet is door de Eerste Kamer goedgekeurd en is daarmee per 1 juli 2017 van kracht. De Tweede kamer keurde de nieuwe wet al in september goed, maar de ingangsdatum van 1 januari werd uitgesteld door de Eerste Kamer.
 
In de nieuwe Arbowet staat dat de werkgever een basiscontract moet afsluiten met de bedrijfsarts of de arbodienst. In dat contract staat onder andere dat de bedrijfsarts of de arbodienst de werkplek mag bezoeken, de OR mag raadplegen en beroepsziekten móét melden. Werkgevers die een dergelijk contract niet hanteren, kunnen rekenen op een boete van de Inspectie SZW.
 
Verdere veranderingen
Verder mogen werknemers met de vernieuwde Arbowet naar de bedrijfsarts stappen zonder dit eerst aan de werkgever te hoeven vragen. Daarnaast mogen werkgevers altijd een second opinion aanvragen bij een andere, onafhankelijke bedrijfsarts. Bedrijfsartsen zelf krijgen een nadrukkelijkere preventietaak en arbodiensten zijn verplicht om minstens een keer per jaar met de OR om de tafel te zitten.

Bron: Arbo Rendement, ORnet

Lees meer op overzichtspagina Preventie