Wat betekent het verbod voor rookruimtes in bedrijven?

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
Een overtreding van het verbod kan een bestuurlijke boete opleveren. De werkgever van wie de ruimte is waar gerookt wordt, ontvangt de boete.

Om een rookvrije generatie in 2040 te realiseren komen er stapsgewijs maatregelen en acties. Ook wordt er wet- en regelgeving ingevoerd om dit doel te bereiken. Zo wordt de Tabaks- en rookwarenwet per 1 januari 2022 aangescherpt. De hele werkomgeving moet vanaf dan rookvrij zijn. Je mag geen rookruimte meer in je bedrijf hebben. Wat betekent dit voor rokende medewerkers?

Het verbod op rookruimtes dat op 1 januari 2022 ingaat vloeit voort uit het Nationaal Preventieakkoord uit 2018. Hierin is een pakket aan maatregelen en acties afgesproken met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven om een rookvrije generatie te realiseren. Het streven is om in 2040 een rookvrije generatie te hebben.

Bestuurlijke boete

Het rookverbod geldt voor alle ruimtes binnen gebouwen, dus dit betekent een einde voor de rookruimtes bij bedrijven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op het handhaven van het rookverbod. Een overtreding van het verbod kan een bestuurlijke boete opleveren. De werkgever van wie de ruimte is waar gerookt wordt, ontvangt de boete. De werkgever is verantwoordelijk voor de verplichting tot het instellen, aanduiden en handhaven van het rookverbod.

Het gaat bij het verbod om afsluitbare rookruimtes. Een abri op het bedrijfsterrein als rookplek is geen ruimte in een gebouw en ook geen afsluitbare ruimte. Dit is een voorbeeld van een rookplek die niet onder het rookverbod valt. Buiten op het bedrijfsterrein en zelfs in de buurt van de ingang mag je roken, tenzij dat door de werkgever is verboden. In dat laatste geval moet je ervan uit gaan dat hardnekkige rokers op een andere plek gaan roken. Daarom is het verstandig om te inventariseren wat het verbod voor rookruimtes in de praktijk betekent en of het nodig is hier extra afspraken over te maken.

Ondernemingsraad

De werkgever is niet verplicht een rookplek te faciliteren. Op de openbare weg mag een werknemer in principe roken, tenzij dat rookoverlast oplevert voor de collega’s binnen. Overigens heeft de ondernemingsraad (OR) bij grote en middelgrote bedrijven instemmingsrecht ten aanzien van het rookbeleid. Het is voor werkgevers dus zaak om actie te ondernemen als ze hun rookbeleid willen wijzigen als gevolg van het verbod op rookruimtes.

Bron: AWVN

Lees meer op overzichtspagina Preventie