‘Luchtfilterbedrijf beschermde medewerkers niet tegen kankerverwekkende stof’

De praktijk
Nieuwsartikel
Uit de rapporten die in handen zijn van het Dagblad van het Noorden blijkt dat AAF in 1999, 2008 en 2010 op forse overschrijdingen van de grenswaarden van Formaldehyde is gewezen.

Luchtfilterbedrijf AAF International in Emmen stelde werknemers jarenlang onbeschermd bloot aan de gevaarlijke stof Formaldehyde, ondanks waarschuwingen van de interne arbodienst. Dat blijkt uit de onderzoeksrapporten van de eigen arbodienst, waar Dagblad van het Noorden de hand op heeft weten te leggen.

Uit de rapporten die in handen zijn van het Dagblad van het Noorden blijkt dat AAF in 1999, 2008 en 2010 op forse overschrijdingen van de grenswaarden van Formaldehyde is gewezen. In 2008 krijgt het luchtfilterbedrijf te horen dat het absoluut noodzakelijk is om verbeteringen door te voeren. Metingen in 2010 wijzen op een concentratie Formaldehyde die 22 keer boven de wettelijke grenswaarde ligt.

In 2017 trok een medewerkster van het bedrijf bij de Inspectie SZW aan de bel, omdat zij tijdens haar werk was blootgesteld aan een groene kleurstof. Uit de inspectie die volgde, kwam naar voren dat werknemers op de productieafdelingen werden blootgesteld aan formaldehyde. Uit beschikbare meetrapporten bleek tevens dat de gemeten waarden boven de vastgestelde wettelijke grenswaarden bevonden.

Strafprocedure
De Inspectie SZW heeft de afdelingen van het bedrijf waar met deze stof werd gewerkt al in oktober 2017 stilgelegd. Gezien het mogelijk verwijtbaar handelen is besloten om het bedrijf strafrechtelijk aan te pakken. De Recherche SZW heeft bij de fabriek in Emmen in het voorjaar van 2018 administratie en meetrapporten in beslag genomen. Het bedrijf wordt verdacht dat zij werknemers heeft blootgesteld aan de kankerverwekkende stof formaldehyde.

Bij het Openbaar Ministerie hebben zich tot november 120 ex-werknemers van het bedrijf uit Emmen gemeld. Dagblad van het Noorden vroeg om actuele aantallen, maar die wilde het OM niet geven. Het regionale dagblad sprak echter met een ex-medewerker die zich zeer recent in de strafzaak heeft gevoegd.

Bron: Dagblad van het Noorden

Lees meer op overzichtspagina Preventie