Aantal werkgerelateerde klachten ouderen stijgt

De praktijk
Nieuwsartikel
ouderen, bouwvakkers, bouwpersoneel

Uit de analyse van de periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PAGO's) van de eerste helft van 2016, blijkt dat bouwpersoneel vanaf 55 jaar aanzienlijk meer werkgerelateerde klachten heeft dan hun jongere collega’s.
 
Ouderen hebben vooral last van het bewegingsapparaat. Daarnaast heeft een kwart van het bouwpersoneel last van lawaaidoofheid, de meest voorkomende beroepsziekte in deze groep. Werknemers in onder andere de techniek en de administratie hebben vooral last van stress.

Ziekteverzuim hoog bij ouderen en kleine bedrijven 
Ook het bouwplaatspersoneel ervaart stress, maar voor hen blijft de fysieke inspanning het grootste probleem. Het ziekteverzuim onder werknemers boven de 55 jaar ligt drie keer hoger dan het verzuim bij jongeren onder de 30. Bij kleine bedrijven is dit verzuim groter dan bij grote bedrijven, omdat MKB’ers moeilijker passend werk kunnen aanbieden.

Leefstijl verbetert 
Uit de analyse komt ook nog goed nieuws: de trend op gebied van overgewicht stabiliseert- en dat geldt onder werknemers uit alle bedrijfstakken. Daarnaast roken en drinken oudere bouwvakkers steeds minder, ten opzichte van het landelijke gemiddelde van hun leeftijdsgroep. Jongeren in de bouw en infra roken en drinken daarentegen weer meer dan de rest van hun leeftijdsgenoten.

Bron: Voldanis
 

Lees meer op overzichtspagina Preventie