ACFKR-sector verbetert cijfers

De praktijk
Nieuwsartikel
acfkr szw controles veiligheid

Zowel de naleving bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen als de veiligheid van de werkplek is binnen de sector ACFKR gestegen. Dat zegt de Inspectie SZW op basis van controles die zij tussen 2012 en 2015 uitvoerde. Wel moeten bedrijven in de toekomst nog meer aandacht besteden aan naleving.
 
De Inspectie voerde tussen 2012 en 2015 controles uit bij 747 van de ongeveer 7300 bedrijven binnen de sector Aardolie, Chemie, Farmacie, Kunststof en Rubber (ACFKR) en bracht hier onlangs een rapport over uit. Het gaat hierbij om risico-gerichte inspecties bij organisaties waar zich in het verleden gevaarlijke incidenten of handhavingsproblemen hebben voorgedaan.
 
Betere cijfers
Volgens de Inspectie is het percentage bedrijven dat de zaken omtrent naleving van werken met gevaarlijke stoffen op orde heeft flink gestegen. Waar hier in 2012 slechts 26% een voldoende haalde, kwam dit percentage drie jaar later neer op 40. Ook wat betreft handhaving van (machine)veiligheid op de werkplaats is de sector vooruit gegaan. In 2013 scoorde 69% procent van de onderzochte bedrijven onder de maat, in 2015 was dit nog 41%.

Nog betere cijfers
Ondanks de vooruitgang hamert de Inspectie SZW er dus op dat de cijfers beter kunnen. De afgelopen jaren heeft ze er zelf op twee manieren voor gezorgd dat de naleving werd verbeterd. Zo stimuleerde de Inspectie intensievere samenwerkingen tussen brancheorganisaties en betere communicatie over veiligheidsrisico’s in de bedrijven zelf. Daarnaast controleerde ze de bedrijven gericht om met inzet van handhavingsinstrumenten naleving af te dwingen.
 
 

Zakboek Gevaarlijke stoffen
Het zakboek Gevaarlijke stoffen is vooral praktisch van aard. Het behandelt de soorten stoffen die op de werkvloer voorkomen, hoe je ze herkent en welke gevaren kunnen optreden. Er is ook aandacht voor stoffen die door het werk kunnen vrijkomen, zoals lasrook, kwartsstof, asbest en uitlaatgassen.
Lees meer op overzichtspagina Preventie