De meeste beroepsziekten leiden tot langdurig verzuim

De praktijk
Nieuwsartikel

Bijna 60 procent van de meldingen van beroepsziekten in de Nationale Registratie leidt tot verzuim of arbeidsongeschiktheid. Dit staat in de monitor Beroepsziekten in Cijfers 2016 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het AMC.
 
 Uit hetzelfde rapport blijkt dat het aantal nieuwe beroepsziekten in 2015 191 per 100.000 werknemers is; een trendmatige daling van 5 procent ten opzichte van de voorgaande jaren.  Voor werknemers van vijftig jaar en ouder geldt dit echter niet. Psychische klachten, klachten aan het bewegingsapparaat en slechthorendheid komen in deze leeftijdsgroep steeds vaker voor, ook in de vijf economische sectoren met het hoogste aantal nieuwe gevallen: de bouw, financiën, vervoer en opslag, industrie en onderwijs.
 
Lang thuis door mentale klachten
Ook dit jaar zijn psychische aandoeningen de grootste oorzaak van langdurig verzuim. Die klachten zijn vaak het gevolg van een burn-out, een posttraumatische stoornis of lichamelijke klachten. Blijvende arbeidsongeschiktheid vind meestal haar oorzaak aan beroepsgerelateerde kanker en longziektes.
 
Bedrijfsarts mist vaak kans
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten kaart tevens aan dat de bedrijfsarts in amper 33 procent van de beroepsziektemeldingen preventief technisch of organisatorisch advies geeft. Kwalijk, vindt het centrum, want zo blijven veel kansen voor verbetering van arbeidsomstandigheden liggen.
 
Bron: Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
 
 
 

Lees meer op overzichtspagina Preventie