Flinke daling personeelsverloop België

De praktijk
Nieuwsartikel
personeelsverloop ontslagen werkgelegenheid

Slechts 16% van de Belgische werknemers veranderde in 2015 van werkgever. In 2014 was dit nog meer dan één op de vijf. Dat blijkt uit onderzoek van Securex. Volgens het HR-bedrijf is het totaal aan personeelsverloop sinds 2007 nog nooit zo diep gezakt.
 
In het onderzoek, dat loopt sinds 2007, maakt Securex onderscheid tussen vrijwillig en niet-vrijwillig personeelsverloop. In beide subcategorieën ontdekte het bedrijf een daling. Zo koos in 2014 iets meer dan 7% van de werknemers voor zélf voor vertrek, ten opzichte van 5% in 2015. Het percentage onvrijwillige ontslagen daalde sinds 2014 van ongeveer 14% naar iets meer dan 10%.

Oorzaken
De daling zou liggen aan verschillende factoren. Vooral de vergrijzing van de beroepsbevolking, de verhoging van de pensioensleeftijd en het wegvallen van het recht op vervroegd pensioen spelen mee. Daarnaast zouden werknemers onzeker zijn over of ze beter af zijn bij een nieuwe werkgever en vrezen ze voor langdurige werkeloosheid, zegt Fons Leroy, bestuurder van de Vlaamse Dienst van Arbeidsbemiddeling. ‘Er zijn veel vacatures in bepaalde sectoren, maar daar zouden ze pas aan de slag kunnen na een lange herscholing.’

Vertrek door intemming
Securex wijst erop dat veel van de werknemers die op eigen initiatief vertrekken waarschijnlijk weggaan omdat hun werkgever niet wil ingaan op zijn vraag naar aangepaste arbeidsvoorwaarden. Daarnaast gaat het om veel gevallen simpelweg om een beëindiging van een tijdelijk contract, waardoor er sprake is van een wederzijds akkoord.

Bron: Securex

Lees meer op overzichtspagina Preventie