Gezondheidsrisico’s asbest-straalgrit klein

De praktijk
Nieuwsartikel

Het risico dat werknemers en omwonenden in oktober 2017 hebben gelopendoor het gebruik van met asbest verontreinigend straalgrit, is zeer klein. Dit blijkt uit onderzoek van TNO en RIVM dat vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Uit het onderzoek blijkt dat de dagelijkse grenswaarden voor asbest bij sommige werknemers is overschreden. Maar omdat het om een korte periode van blootstelling -drie maanden- gaat, blijven de gezondheidsrisico's voor de werknemers beperkt. Voor omwonenden van bouwprojecten blijken de risico's zelfs zeer beperkt. 

En zo gingen ze te werk
Het onderzoek is dus een samenwerking tussen TNO en het RIVM. Het RIVM heeft op basis van de blootstellingsgegevens van TNO de gezondheidsrisico's in kaart gebracht. Hoe erg de gezondheidsschade door asbest is, hangt af van de duur en de hoogte van de blootstelling. TNO ging uit van een blootstellingsperiode van drie maanden, de precieze termijn waarin het vervuilde staalgrit in de handel was. De onderzoeksinstelling zocht bijvoorbeeld uit hoe het vervuilde grit is gebruikt en hoeveel vezels daarbij waarschijnlijk zijn ingeademd. Dit is gedaan met taakgerichte metingen in praktijksituaties. Vervolgens zijn blootstellingsprofielen opgesteld voor werknemers  in zes verschillende functies en voor omwonenden van straalprojecten. 

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina Preventie