Inspectie SZW: Nederland werkt steeds onveiliger

De praktijk
Nieuwsartikel
beroepsziekten, arbeidsongeval

Meer dan 4000 werknemers overleden in 2016 als gevolg van een beroepsziekte, meldt de Inspectie SZW in het rapport Staat van Arbeidsveiligheid. In datzelfde rapport staat ook dat er jaarlijks 50 tot 70 mensen overlijden aan een ongeval op het werk. In 2017 moest de Inspectie SZW ruim 2500 keer uitrukken voor een arbeidsongeval, een stijging van 7 procent ten opzichte van 2016.

Ook het aantal ongelukken onder uitzendkrachten neemt nog altijd toe: zeker 20 procent van de slachtoffers werkt op uitzendbasis. Ook jonge werknemers zijn vaker slachtoffer. Relatief de meeste arbeidsongevallen gebeuren echter bij werknemers die 55 jaar of ouder zijn.

Hoger op de agenda
De sectoren zorg, industrie, bouw, handel en zakelijke dienstverlening zijn verantwoordelijk voor twee derde van alle (nieuwe) beroepsziekten. ‘Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden schade en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd. Het is ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat ook weer gezond en veilig thuiskomt. Alle reden om arbeidsveiligheid hoog op de agenda te zetten bij werkgevers en werknemers,’ zegt Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW.

De klap komt later
De Inspectie voegt daaraan toe dat bijna 80 procent van de slachtoffers van beroepsziekten al gepensioneerd waren toen ze overleden. Dat komt doordat veel van deze ziektes pas na jaren de kop op steken. Veruit de meeste beroepsziekten hebben te maken met rug- en gewrichtspijn en psychische aandoeningen. Dodelijke beroepsziekten betreffen vooral kanker, hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen. Vaak zijn deze het gevolg van  blootstelling aan gevaarlijke stoffen als asbest, lasrook en kwartsstof.

De cijfers
Bijna 60.000 werknemers worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, zonder dat de werkgever de risico’s voldoende onder controle heeft. Voor blootstelling aan asbest gaat het nog eens om 47.000 werknemers. Amper 15 procent van de bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken hebben hiervoor een verplichte registratie. Daarnaast heeft 80 procent van de risicobedrijven geen verplichte beoordeling uitgevoerd voor blootstelling van werknemers en de grenswaarden van gevaarlijke stoffen. Ook heeft slechts 27 procent van de bedrijven de belangrijkste RI&E’s uitgevoerd. Dit zijn voornamelijk de grotere bedrijven. MKB’ers hebben in verhouding dan ook vaker last van ongevallen.

Minder beroepsziekten door app
Om de risicobedrijven verder op weg te helpen met het maken van een gedegen RI&E,  lanceert de inspectiedienst in samenwerking met FNV een nieuwe app: de Stoffencheck. De Stoffencheck geeft gebruikers meer informatie over de risico’s van de gevaarlijke stoffen en welke maatregelen je moet nemen om er veilig mee te werken. Ook geeft de app aan wat de pictogrammen op de verpakking betekenen en wat de grenswaarden van de stoffen zijn.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina Preventie