Publicatie moet ongeluk jongeren voorkomen

De praktijk
Nieuwsartikel

Jongeren die in de metaalindustrie werken, hebben drie keer vaker een ongeluk dan hun oudere collega’s. De Inspectie vindt het van levensbelang dat de jonge werknemers meteen leren gezond en veilig te werken, en lanceert daarom  de E-publicatie ‘Gezond en veilig leren werken in de metaal’.

Met de e-publicatie informeert de Inspectie SZW leerbedrijven en scholen over de wet- en regelgeving voor gezond en veilig leren werken van jongeren die een metaalopleiding volgen. De leerbedrijven en scholen moeten volgens de inspectie nu goede afspraken maken over hoe de jongeren die zij opleiden, gezond en veilig kunnen werken.

Verantwoordelijkheden
Die afspraken moeten gaan over het vak zelf en hoe je zo veilig mogelijk werkt, maar ook over de regels en de ontwikkelingen van de Arbowet. Daarnaast moeten de jongeren meer leren over wie welke veiligheidsverantwoordelijkheden draagt. Het is namelijk lang niet voor iedereen duidelijk waar de verantwoordelijkheid van de werkgever eindigt en waar die van henzelf begint.

De publicatie
Vanaf nu staat de nieuwe e-publicatie ‘Gezond en veilig leren werken in de metaal’ online. Scholen en bedrijven in de metaalsector kunnen hier informatie vinden over wettelijke regels met betrekking tot jongeren in opleiding. Ook biedt de website informatie waar in de praktijk op gelet kan worden. 

Bron: Inspectie SZW

 

Lees meer op overzichtspagina Preventie