Schadevergoeding na blootstelling aan chroom-6

De praktijk
Nieuwsartikel
De rechtbank oordeelde dat NedTrain inderdaad aansprakelijk is en een vergoeding moet betalen. Dit omdat bekend moet zijn geweest dat er chroom-6 zat in de verf op de treinen.

Dertig bijstandsgerechtigden die tijdens hun re-integratieproject aan chroom-6 werden blootgesteld komen volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant voor een schadevergoeding in aanmerking. De slachtoffers knapten voor NedTrain treinen op. De rechter acht NedTrain aansprakelijk omdat bekend was dat de kankerverwekkende stof in de verf zat.

De bijstandsgerechtigden uit de gemeente Tilburg waren tussen 2004 en 2010 voor een re-integratietraject actief in de loodsen van NedTrain, een dochteronderneming van NS. Tussen 2004 en 2012 werkten in totaal ongeveer 800 Tilburgers, die in de bijstand zaten, in de treinenloods.

Aansprakelijkheid

De groep stapte samen naar de rechter om een schadevergoeding af te dwingen. De rechtbank oordeelde dat NedTrain inderdaad aansprakelijk is en een vergoeding moet betalen. Dit omdat bekend moet zijn geweest dat er chroom-6 zat in de verf op de treinen.

Over de hoogte van de schadevergoeding heeft de rechter geen uitspraken gedaan. Dit omdat de verschillen tussen de eisers te groot is. Daarom moet er in een aparte procedure per geval bekeken  worden hoe hoog de schadevergoeding moet zijn.

Gezondheidsschade

Tegen de gemeente Tilburg en NedTrain loopt nog een rechtszaak, aangespannen door het OM. In deze zaak gaat het om alle 800 mensen die aan het giftige chroom-6 zijn blootgesteld. In 2019 concludeerde een onafhankelijke commissie dat Tilburg en NedTrain verantwoordelijk zijn voor de gezondheidsschade die deelnemers opliepen.

Het Openbaar Ministerie stelt dat de gemeente Tilburg en de NS onvoldoende voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers hebben gezorgd. Ze worden verdacht van het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet milieubeheer.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Lees meer op overzichtspagina Preventie