Vaker arbeidsongevallen met zeker vier dagen verzuim

De praktijk
Nieuwsartikel

Vorig jaar was bij 3,4% van de werknemers sprake van een arbeidsongeval. De helft van dit percentage kon de volgende dag weer aan de slag, terwijl de andere helft als gevolg hiervan minimaal vier dagen thuis bleef. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS en TNO.

Uit de enquête blijkt dat het aantal arbeidsongevallen ten opzichte van 2015 is gestegen, van 73.000 naar 93.000 in 2017. Volgens het rapport is de voornaamste oorzaak hiervan niet het feit dat er meer werknemers zijn, maar het hogere aandeel werknemers met een arbeidsongeval in 2017.

Verzuim vanaf vier dagen per sector
De helft van het totaal aantal arbeidsongevallen met zeker vier dagen verzuim, komt voornamelijk voor in de industrie en de gezondheids- en welzijnszorg, bij beiden ligt dit aantal op 17.000 arbeidsongevallen en in de handel gaat het om 14.000 arbeidsongevallen. Terwijl dit aantal bij zowel onderwijs als de bouwnijverheid met 4.000 arbeidsongevallen een stuk lager ligt.

Percentage werknemers met minimaal vier verzuimdagen
In de industrie was het percentage arbeidsongevallen onder werknemers met 1,9% relatief hoog in 2017. Bij de zorg lag het percentage met 1,2% precies op het gemiddelde over alle sectoren. In het onderwijs was het aantal arbeidsongevallen onder werknemers met minimaal vier verzuimde werkdagen met respectievelijk 0,7% juist een stuk minder dan het gemiddelde percentage.

Spoedeisende hulp
Jaarlijks brachten gemiddeld 20.000 van de werknemers waarbij er sprake was van een bedrijfsongeval een bezoek aan de eerste hulp. Bij 75% daarvan ging het vooral om een botbreuk, wonden en oppervlakkige letsels. En daarnaast om ontwrichtingen, verstuikingen en verstrekkingen. In de periode 2014-2017 kregen zo’n 13.000 van die werknemers medische hulp op het werk. Het meest ernstige letsel was bij één op de vijf daarvan vooral psychische schade.

Bron: CBS, TNO en Arbo-online.nl

Lees meer op overzichtspagina Preventie