Verantwoord opdrachtgeverschap steeds bekender

De praktijk
Nieuwsartikel

Verantwoord opdrachtgeverschap is een redelijk bekend begrip in de Nederlandse ondernemerswereld. Dat is de conclusie die minister Asscher van SZW trekt naar aanleiding van de onderzoeksresultaten die hij deze week presenteerde aan de Tweede Kamer.
 
Het onderzoek is gestart vanwege de beperkte kennis over de invloed van opdrachtgevers op gezond en veilig werken. TNO heeft de opdracht van SZW gekregen om opdrachtnemers te ondervragen op het gebied van gezond en veilig werken. 2144 respondenten die in de sectoren thuiszorg, bouw, metaal en chemie werken werden ondervraagd. Dit zijn sectoren waarin werk vaak wordt uitbesteed.
 
Verbeteringen
Een verbeterpunt is de betrokkenheid van de opdrachtgevers tijdens de uitvoering van het werk. Daarnaast kunnen opdrachtnemers meer betrokken worden in de ontwerpfase van opdrachten. De wensen van de opdrachtnemers op het gebied van gezond en veilig werken lopen echter nog achter.
 
Bron: Ministerie SZW

Lees meer op overzichtspagina Preventie