Verzuim in vierde kwartaal lager dan normaal

De praktijk
Nieuwsartikel
Het ziekteverzuim was in het laatste kwartaal van 2020 lager dan normaal.

Het aantal ziekmeldingen in het vierde kwartaal van 2020 was, ondanks corona, substantieel lager dan normaal in dezelfde periode van een jaar, meldt Arbo Unie. Het verzuim in de zorg blijft onverminderd hoog. Het verzuim ná een coronabesmetting duurt in 20 procent van de gevallen langer dan een paar dagen of een week. De gemiddelde verzuimduur van deze groep is 55 dagen.

Verzuim na corona duurt in één op de vijf gevallen hardnekkig lang. Na een piek in september, registreerde Arbo Unie een daling van het aantal ziekmeldingen in oktober en november. Hoewel het in december weer wat toeneemt, blijft het aantal ziekmeldingen in het vierde kwartaal substantieel lager dan normaal in deze tijd van het jaar. Het aantal verzuimdagen neemt relatief minder af, een teken dat de verzuimduur gemiddeld toeneemt. Met name in de zorg blijft het verzuim onverminderd hoog. In deze sector is de werkdruk en de mentale belasting extra hoog vanwege COVID-19 en dat maakt re-integratie na ziekteverzuim moeilijk.

Langzaam herstel

Verzuim met COVID klachten valt in de meeste gevallen mee, maar kan bij een enkeling hardnekkig lang duren. “De meeste werkende mensen hebben na een COVID besmetting milde klachten en zullen hooguit een paar dagen of een week ziek zijn,” zegt Corné Roelen, hoogleraar Verzuim en Werkfunctioneren. “Van de mensen die langer ziek blijven is de gemiddelde verzuimduur 55 dagen. Tachtig procent is binnen drie maanden weer volledig aan het werk. Twintig procent houdt na een COVID-19 besmetting hardnekkige klachten van kortademigheid en vermoeidheid, wat maakt dat ze niet of deels kunnen werken. De helft van deze mensen is na 200 dagen nog niet volledig hersteld.”

“Toch is niet COVID-19 maar met name het aantal mensen met psychische klachten als gevolg van de COVID situatie zorgelijk als het om verzuim gaat,” zegt Roelen. “Mensen zijn somber gestemd over de COVID situatie. De aangescherpte lockdown beperkt mensen nog meer in hun vrijetijdsbesteding en sociale activiteiten.” Ook in de werkomgeving ontbreekt het velen al geruime tijd aan sociale contacten. Dit zorgt ervoor dat mensen minder goed in hun vel zitten en dat heeft direct ook gevolgen voor de werksituatie. Roelen: “Mensen kunnen dan minder goed functioneren in hun werk. Het feit dat de scholen weer dicht zijn tot medio januari is een bijkomende belasting voor mensen met schoolgaande kinderen.”

Gezond met werkdruk omgaan

Er zijn oplossingen voor dreigende overbelasting, zelfs voor thuiswerkers die sociaal contact met collega’s en de werksfeer moeten missen. Samen met je collega’s prioriteiten stellen en in goed overleg de werktaken verdelen is een manier om gezond met werkdruk om te gaan. Een goede verdeling van je werk over de dag, met voldoende rustmomenten, is ook belangrijk.

Bron: Arbo Unie

Lees meer op overzichtspagina Preventie